Khwahish

Khwahish tou Allah insaan ko wo deta hai keh mojizon ke ilawa koi cheez jise poora kar hi nahi sakti

-Umera Ahmad

Advertisements