Khwahish

Khwahish tou Allah insaan ko wo deta hai keh mojizon ke ilawa koi cheez jise poora kar hi nahi sakti

-Umera Ahmad

Advertisements

Insaan…

“Is ka har hasil ata hai aur har da’waa khata hai”

-Wasif Ali Wasif